Edukacja Leśna w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju

Spis treści

Pierwszym elementem, który przyciąga uwagę w kontekście edukacji leśnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju, jest inicjatywa zatytułowana „Za Zielonymi Drzwiami”. Jest to projekt kontynuowany od poprzedniego roku, skupiający się na wykorzystaniu ogrodu przedszkolnego jako przestrzeni do nauki i zabawy. Istota projektu polega na tym, że ogród nie jest już tylko miejscem rekreacji, ale staje się również przestrzenią edukacyjną, gdzie dzieci mogą uczyć się o przyrodzie i środowisku.

Drugim aspektem są instytucje, które wspierają tę inicjatywę. Warto zauważyć, że dofinansowanie ze strony Fundacji JSW, Urzędu Miasta oraz Rady Rodziców przedszkola jest nie tylko znaczącą pomocą, ale też wyrazem społecznej odpowiedzialności i inwestycji w przyszłe pokolenia. Dzięki temu wsparciu, przedszkole może realizować ambitne cele edukacyjne i pedagogiczne.

Ostatni element to zaangażowanie wychowawców oraz personelu przedszkola. Joanna Salachna i Dorota Krystkowiak, dwie z wychowawczyń zaangażowanych w projekt, podkreślają jak ważne jest wsparcie od różnych stron dla realizacji celów edukacyjnych. Ostatecznym celem jest rozwijanie potrzeb i umiejętności dzieci, co ma znaczenie zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i życiowym.

Wsparcie Instytucjonalne i Zastosowanie Sprzętu

Wsparcie finansowe jest kluczowe dla rozwoju projektu, a zakupiony dzięki niemu sprzęt jest używany przez wszystkich wychowanków przedszkola, którzy licznie prezentują różne wyzwania w zakresie rozwoju ruchowego. Obejmuje to słabe napięcie mięśniowe, wady postawy i nawet otyłość. To właśnie w tym kontekście wsparcie zewnętrzne odgrywa krytyczną rolę, umożliwiając zakup niezbędnych urządzeń i sprzętu.

Wprowadzenie nowego sprzętu i metodyki pracy ma również wpływ na jakość procesu edukacyjnego. Nie tylko dzieci korzystają z nowo zakupionych urządzeń, ale wychowawcy również mają możliwość wprowadzenia nowych form aktywności, co przekłada się na bardziej urozmaicone i angażujące zajęcia. Dlatego też wsparcie instytucjonalne jest dla przedszkola tak ważne.

Edukacja leśna i outdoorowa stały się nową formułą pracy w przedszkolu, umożliwiającą realizację treści podstawy programowej w nowy, bardziej angażujący sposób. Dzięki temu, przedszkole nie tylko dba o zdrowie fizyczne dzieci, ale również skupia się na ich rozwoju emocjonalnym i psychicznym, co jest równie ważne.

Edukacja Leśna jako Narzędzie Rozwoju i Integracji

Ogrody przedszkolne nie służą już tylko zabawie, ale stają się miejscem, w którym dzieci mogą się uczyć i rozwijać. To jest właśnie główna myśl przewodnia edukacji leśnej w ogrodzie przedszkolnym. Na przykład, zajęcia na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem elementów przyrody, pozwalają dzieciom na naukę przez doświadczenie, co jest niezwykle cenną formą edukacji.

Następnym ważnym elementem jest wsparcie dla dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Edukacja leśna i outdoorowa są doskonałym narzędziem do integracji i wsparcia dzieci niepełnosprawnych. Nie chodzi tu tylko o aspekty ruchowe, ale również o możliwość nauki i rozwijania różnych umiejętności w kontekście społecznym i emocjonalnym.

Ostatni aspekt to współpraca z innymi instytucjami i organizacjami. Zaangażowanie lokalnej społeczności, w tym Rady Rodziców i innych instytucji, w proces edukacyjny w przedszkolu wskazuje na to, że edukacja leśna jest nie tylko działaniem lokalnym, ale również społecznym. Dzięki temu angażowaniu, oferty edukacyjne w przedszkolu są coraz bogatsze i bardziej zróżnicowane, co przekłada się na wyższą jakość procesu dydaktycznego.

Powiązane artykuły